Wojenne relikty

Następny odcinek
07:40 Pt Stycz 18
2014 , UK

Autorzy programu szczegółowo badają historyczne pola bitewne: odnalezione w ziemi przedmioty pozwalają lepiej zrozumieć historię wojen.