Wojenne relikty

Wideo jest czasowo niedostępne Polsat Viasat History

Autorzy programu szczegółowo badają historyczne pola bitewne: odnalezione w ziemi przedmioty pozwalają lepiej zrozumieć historię wojen.