Celtowie: krew, żelazo i ofiary

Następny odcinek
17:40 Wt Listop 13
2015, Germany

Walki Celtów z Rzymianami do dziś definiują nasz świat. W tym programie poznamy bliżej jeden z najbardziej tajemniczych ludów starożytnej Europy.