Najważniejsze daty w historii

Następny odcinek
00:15 Ndz Listop 24
2017, France

Seria ukazuje historię świata przez pryzmat kilku najważniejszych dat i tego, jak funkcjonują one w ludzkiej pamięci. Historyk Patrick Boucheron sprawi, że historia ożyje na naszych oczach.