Ostatnia podróż Romanowów

Następny odcinek
14:15 Cz Paźdz 25
France

Po rewolucji lutowej w 1917 r. car Mikołaj II abdykował. Film ukazuje dzień po dniu tragiczne losy całej rodziny carskiej, aż do jej rozstrzelania w lipcu 1918 r.