Jedwabny Szlak: u podstaw współczesnego świata

Następny odcinek
12:50 Cz Listop 21
2018, United Kingdom

Jedwabny Szlak nie był zwykłą drogą — był relacją: głęboką, dynamiczną, twórczą i destrukcyjną więzią między Wschodem a Zachodem. Powstał 2 tys. lat temu i stał się jedną z postaw naszej cywilizacji.