Kobiety III Rzeszy

Następny odcinek
08:15 Pn Listop 4
2018, France

Niemieckie kobiety długo postrzegane były jako bierni świadkowie zbrodni nazistów, a w rzeczywistości odegrały w nich ważną rolę. Ten dokument pozwoli nam spojrzeć na ich historię z nowej perspektywy.