Imperium carów
Rosja Romanowów
Historia rodziny Romanowów to trzysta lat reform i rewolucji, wojen i podbojów, intryg i zdrad. W programach trzyodcinkowej serii historyczka Lucy Worsley zwraca naszą uwagę na najważniejsze i najbardziej niewiarygodne momenty z czasów panowania dynastii Romanowów.
Odkryj
Pierwsze stulecie
Nowa Rosja
W pierwszym odcinku serii Lucy Worsley poddaje analizie pierwsze stulecie rządów Romanowów. Poznamy takich władców jak car Michał I Romanow i Piotr Wielki, który zdecydował się zreformować i zmodernizować Rosję wbrew opiniom swojego dworu.
Drugie stulecie
Drugie stulecie
Wiek skrajności
W drugim odcinku serii Lucy Worsley zaprasza na dwór Katarzyny Wielkiej, która zabrała tron swojemu mężowi. W drugiej części tego odcinka znana historyczka przyjrzy się, jak rosyjskiemu imperium udało się odnieść zwycięstwo nad Francją Napoleona.
Trzecie stulecie
Trzecie stulecie
Droga do rewolucji
W ostatnim odcinku Lucy Worsley poddaje wnikliwej analizie ostatnie stulecie rządów Romanowów. Dowiemy się, jak przemoc, morderstwa, bunty i rewolucja poprzedziły koniec panowania tej wielkiej rosyjskiej dynastii.